МАКСТЕР С.О.П. - новини и събития

МАКСТЕР С.О.П. -  компания за производство на студено огънати профили

24.02.2021

Тръжна документация за избор с „публична покана“ за „Доставка на горещо поцинковани рулони"

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ  и ПМС 160/01.07.2016 г. предоставяме тръжна документация за избор с „публична покана“ с предмет:
„Доставка на горещо поцинковани рулони по стандарт EN10346:2015 с цинково покритие от 100 гр/м2 и сертификат за качество EN10204/2004/2.2/3.1

29.01.2021

„Макстер С.О.П.“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-1264-C01от 27.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

„Макстер С.О.П.“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-1264-C01от 27.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


19.07.2017

Стартира нов проект - обновяване фасадата на Община Свищов

Макстер С.О.П. подписа договор с Възложителя фирма "Климатроник“ ЕООД-гр. София, за реновиране фасадата на сградата, седалище на Община Свищов.

29.05.2017

Приключен обект "Община Подуяне" - София

Макстер С.О.П. приключи в срок обновяването на "Община Подуяне" - София с поставяне на МСС вентилируема окачена фасада и производство и монтаж на декоративни решетки за прозорците и климатичната инсталация на сградата.

06.03.2017

МСС - първата българска вентилируема фасада

Посетете уебсайта на МСС www.maxter-cc.com - първата вентилируема фасада произведена в България.

06.03.2017

NEXTDOM - нов уебсайт

Можете да разгледате нашите предложения за висококачествени и модерно звучащи модулни къщи на www.nextdom.eu

08.02.2017

ГРАДОЗАЩИТНА СИСТЕМА МАКСТЕР МАКСТЕР С.О.П.

Макстер С.О.П. започна внедряване на нов продукт, който ще бъде пуснат на пазара 21.04.2017 год.

29.09.2016

Проект NEXT DOM

Макстер С.О.П. стартира работа по новия си проект NEXT DOM