МАКСТЕР С.О.П. - новини и събития

МАКСТЕР С.О.П. -  компания за производство на студено огънати профили

16.09.2022

„Макстер С.О.П.“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на иновациите и растежа на по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 16.09.2022г. между „Макстер С.О.П.“ ООД и Министерството на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 се сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

20.05.2022

Тръжна документация за избор с „публична покана“ за Строително – монтажни работи с доставка и въвеждане в експлоатация на Многокомпонентна топлоизолационни системи за покрив"

НА ОСНОВАНИЕ ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 Г. ПРЕДОСТАВЯМЕ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР С „ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ С ПРЕДМЕТ:

Строително – монтажни работи с доставка и въвеждане в експлоатация на Многокомпонентна топлоизолационни системи за покрив.

Настоящото е публикувано във връзка с проектно предложение № BG16RFOP002-6.002-0155 по програма BG16RFOP002-6.002 - „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

24.02.2021

Тръжна документация за избор с „публична покана“ за „Доставка на горещо поцинковани рулони"

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ  и ПМС 160/01.07.2016 г. предоставяме тръжна документация за избор с „публична покана“ с предмет:
„Доставка на горещо поцинковани рулони по стандарт EN10346:2015 с цинково покритие от 100 гр/м2 и сертификат за качество EN10204/2004/2.2/3.1

29.01.2021

„Макстер С.О.П.“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-1264-C01от 27.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

„Макстер С.О.П.“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-1264-C01от 27.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


19.07.2017

Стартира нов проект - обновяване фасадата на Община Свищов

Макстер С.О.П. подписа договор с Възложителя фирма "Климатроник“ ЕООД-гр. София, за реновиране фасадата на сградата, седалище на Община Свищов.

29.05.2017

Приключен обект "Община Подуяне" - София

Макстер С.О.П. приключи в срок обновяването на "Община Подуяне" - София с поставяне на МСС вентилируема окачена фасада и производство и монтаж на декоративни решетки за прозорците и климатичната инсталация на сградата.

06.03.2017

МСС - първата българска вентилируема фасада

Посетете уебсайта на МСС www.maxter-cc.com - първата вентилируема фасада произведена в България.

06.03.2017

NEXTDOM - нов уебсайт

Можете да разгледате нашите предложения за висококачествени и модерно звучащи модулни къщи на www.nextdom.eu

« 1 2