Пакетът тръжни документи може да бъде изтеглен от ТУК.