разкрояване на рулони

обработка на метални детайли и листове

Изработка и монтаж на метални конструкции

Продукти от гамата "Макстер" с метал на клиента

"МАКСТЕР С.О.П." ООД

над 15 годишен опит в металообработката

„МАКСТЕР С.О.П.“ ООД и нейните специалисти имат над 15 годишен опит в металообработката. Фирмата обслужва пазарите, които консумират традиционни или поръчкови студено огънати профили от стомана, алуминий и неръждавейка, както и нестандартни продукти от метал.

Приложение на металните изделия:

  • за строителство – сухо строителство, врати и прозорци, ролетни врати и много други;
  • за тежка промишленост – добив и преработка на суровини;
  • за производство на мебели и аксесоари за мебелната индустрия;
  • за агрокултура – лозарски, овошни масиви и други;
  • за търговия – дистрибуция на строителни материали;
  • за индивидуални проекти.

Инженеринг и производство

Макстер има отделен екип за „инженерно проучване и развитие“, който активно участва в инженеринга и производството на екипировка и машини за усвояване производството на нови продукти.


Изтеглете каталога на Макстер С.О.П.

Последни новини

20.05.2022

Тръжна документация за избор с „публична покана“ за Строително – монтажни работи с доставка и въвеждане в експлоатация на Многокомпонентна топлоизолационни системи за покрив"

НА ОСНОВАНИЕ ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 Г. ПРЕДОСТАВЯМЕ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР С „ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ С ПРЕДМЕТ:

Строително – монтажни работи с доставка и въвеждане в експлоатация на Многокомпонентна топлоизолационни системи за покрив.

Настоящото е публикувано във връзка с проектно предложение № BG16RFOP002-6.002-0155 по програма BG16RFOP002-6.002 - „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

24.02.2021

Тръжна документация за избор с „публична покана“ за „Доставка на горещо поцинковани рулони"

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ  и ПМС 160/01.07.2016 г. предоставяме тръжна документация за избор с „публична покана“ с предмет:
„Доставка на горещо поцинковани рулони по стандарт EN10346:2015 с цинково покритие от 100 гр/м2 и сертификат за качество EN10204/2004/2.2/3.1

29.01.2021

„Макстер С.О.П.“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-1264-C01от 27.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

„Макстер С.О.П.“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-1264-C01от 27.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


19.07.2017

Стартира нов проект - обновяване фасадата на Община Свищов

Макстер С.О.П. подписа договор с Възложителя фирма "Климатроник“ ЕООД-гр. София, за реновиране фасадата на сградата, седалище на Община Свищов.