Градозащитна система Макстер

Макстер С.О.П. разработи и пусна на пазара нов продукт: ГРАДОЗАЩИТНА СИСТЕМА

ПРЕДИМСТВА

- много по-кратки срокове за производство
- по-кратки срокове за монтаж
- по-голяма финансова ефективност
- пълна рециклируемост на всички елементи от системата
- поради типа на конструкцията и нейният обем – намаление логистични разходи
- гарантирана по-добра себестойност

Елементи и детайли на градозащитна система Макстер


Шапка за лозарски кол 


Скоба обтягаща единична 


Скоба обтягаща двойна 


Скоба


    G- K-схема-41

Котва за градозащита