Ролкови пътища за минната индустрия

Ролкови станции и барабани за ГТЛ

Производство на ролкови пътища за минната индустрия - От 2008 година в "Макстер СОП" ООД е усвоено производството на ролки , ролкови станции и барабани за ГТЛ / гумено-транспортни линии/ , предназначени за транспорт на различни видове материали - основно инертни.

Основните усвоени модификации на ролки са :

- външен диаметър Ф108 с различни дължини , с или без гумени пръстени
- външен диаметър Ф133 с различни дължини , с или без гумени пръстени
- външен диаметър Ф159 с различни дъпжини , с или без гумени пръстени

Освен тях фирмата има възможност да произвежда и други модификации включващи пясъчни и каменни кариери, но и много други.
Моля свържете се с нашия екип за повече информация и оферта по ваше задание