С, U и ∑ стоманени профили

Елементи при изграждане на метални конструкции

С профилите, U-профилите и Σ-профилите намират широко приложение като елементи при изграждане на разнообразие от метални конструкции. Специфичните им геометрични характеристики водят до висока носимоспособност, намаляват теглото в сравнение със стандартните профили и са изключително лесни за монтаж.

Приложение

Използването на студено огънатите профили позволява чувствително поевтиняване на различните видове метални конструкции, тъй като те успешно заменят горещо изтеглените профили /UPN/ при равни или по-големи инерционни и съпротивителни моменти и значително по-ниско тегло на линеен метър.

Макстер С.О.П предлага производство на студено огънати профили С, U и ∑ в няколко варианта:

- профили от горещо валцувана ламарина
- профили от горещо поцинкована ламарина
- профили от горещо валцувана ламарина с отвори с последващо горещо поцинковане

Също така могат да бъдат произведени на нестандартни дължини по задание на клиента.

Производствена гама на С, U и ∑ стоманени профили:

U

U - профили

- височина от 80 до 240 мм.
- фланшове от 15 до 120 мм
- дебелина от 2 до 6 мм.


C

С- профили

височина от 80 до 240 мм.
фланшове от 40 до 100 мм.
пера от 10 до 40 мм.
дебелина от 2 до 5 мм.


sigma

Σ-профили

височина от 100 до 220 мм.
фланшове от 40 до 100 мм.
пера от 10 до 40 мм.
дебелина от 2 до 4 мм.
ребро на дъното 27 мм.


Замяна на горещо валцовани стоманени профили със студеноогънати - .PDF